English Russian Ukrainian
Баннер
Люксембург PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
28.09.2010 12:20
Недоступен ни однин перевод.

Велике Герцогство Люксембург належить до групи найменших за розмірами держав Європи.

Площа становить 2,6 тис. км2,

Населення – близько 492 тис. чоловік. Офіційна мова – люксембурзька (німецька та французька мають статус адміністративних мов). Люксембург є одним із засновників європейських співтовариств і нині є членом ЄС. Грошова одиниця – євро.

У фізико-географічному відношенні, територія Люксембургу являє собою горбисту височину з абсолютними висотами 300-500 м над рівнем моря. У північну частину країни заходять відроги Арденн та Рейнських сланцевих гір.

Клімат Люксембургу достатньо м’який, з середніми температурами січня 0 – -2°С, липня - +17°; річні опади в межах 700-850 мм. Країна має густу та розгалужену мережу річок, що відносяться до басейну Мозеля. На відміну від сусідів, Люксембург зберіг значну частину своїх природних, у т.ч. і лісових ландшафтів, що займають понад 30% площі країни. З корисних копалин представлені багаті поклади залізної руди.

Люксембург було засновано у 963 р. Проте самостійною державою він став лише у 1815, коли було проголошено Велике Герцогство Люксембург у складі унії з Нідерландами. У 1839 р. Люксембург втратив значну частину своїх територій, що відійшли до Бельгії, проте здобув вищий ступінь автономії. Повну незалеж­ність Люксембург отримав лише у 1867 р.

Населення країни – люксембуржці (63%). Як і народи сусідніх країн, люксембурж­ці походять від племен кельтів та франків, що пізніше відокремилися від сусідніх етносів на основі мовного діалекту та політичної відособленості. Усі три офіційні мови мають своє застосування у житті країни. Французька мова використовується у судочинстві, документообігу та у зовнішньоторговельних відносинах. Німецька поширена у ЗМІ, тоді як люксембурзька є основною мовою спілкуван­ня насе­лен­ня. Близько 37% населення – національні меншини, серед яких виділяються португальці (13%), французи (4,5%), німці, італійці тощо. Пануючою релігією є католицизм, проте держава гарантує громадянам свободу віросповідання.

Природний приріст населення складає близько 3 чол. на тис. жителів, міграційне сальдо – близько 8. У віковій структурі переважає населення працездатного віку (67%), діти складають 19%, особи пенсійного віку – 14%. Рівень урбанізації сягає 82%. Через обмежену територію, єдиним великим містом (столицею, економічним, культурним і політичним центром) є Люксембург.

Державний устрій. Люксембург є конституційною монархією, що в адміністративному відношенні поділяється на три райони – Дікірх, Гревенмахер та Люксембург. Главою держави є Великий Герцог Люксембурзький Анрі. Законодавча влада належить Палаті депутатів (60 чоловік), виконавча – уряду, призначеному Великим Герцогом. Існує також специфічний орган – Державна Рада, що складається з 21 члена, призначених Великим Герцогом довічно. Вона не має владних повноважень, виконуючи дорадчі функції і може виступати із законодавчою ініціативою. Провідними політичними партіями є Партія альтерна­тив­них демократичних реформ, Християнська соціальна народна партія, Демократична партія, Зелені, Люксембурзька соціалістична робітнича партія та ін.

Економіка. Люксембург – високорозвинена країна Європи. ВВП на душу населення є найвищим у ЄС і одним із найбільших у світі – понад 81 тис. дол. США у паритеті купівельної спроможності валют. На сферу послуг припадає понад 86 % ВВП країни, на промисловість – 13,6, на сільське господарство – 0,4. Рівень безробіття один із найнижчих у Європі (близько 3%). Економічне обличчя країни, на сьогод­ні, визначає банківська діяльність та фінансові послуги.

При незначних розмірах країни, Люксембург має високорозвинену промисловість, що до середини ХХ ст. майже повністю складалася з видобутку залізної руди та виплавки сталі. З середини ХХ ст. розпочався тривалий і болісний процес реструктуризації економіки. Питома вага промисловості зменшувалася, зростав нематеріальний сектор, у структурі промисловості металургія заміщувалася диверсифікованими виробництвами у галузях електроніки, виробництва пластмас, текстилю, скла, порцеляни тощо. Активну роль відіграють дочірні компанії фірм з США та сусідніх європейських країн.

У сільському господарстві переважає тваринництво м’ясного та молочного спрямування. Обробляється близько чверті території країни, і стільки ж зайнято під пасовищами. Люксембург відомий своїми садами та виноградниками. Славляться білі вина з виноградників у долині р. Мозель.

Основу експорту складають продукція машинобудування, сталь, гума, скло. Імпорту – устаткування, сировина, харчі, споживчі товари.