English Russian Ukrainian
Banner
Статистика Україна
There are no translations available.

Методологічні пояснення

Туристами вважаються особи, які подорожують у місцях, що знаходяться поза межами їхнього постійного перебування, впродовж періоду, що не перевищує одного року, з метою дозвілля і відпочинку, лікування, спорту та оздоровлення, відвідання знайомих і родичів, вирішення службових питань тощо.

Ексурсантами вважаються особи, яким надаються послуги з організації подорожей на території України, що не перевищують 24 годин, у супроводі фахівця-екскурсовода за заздалегідь складеними маршрутами з метою ознайомлення з пам’ятками історії, культури, природи, музеями, з визначними місцями тощо.

До підприємств готельного господарства – суб’єктів підприємни­цької діяльності – відносяться такі типи підприємств: готелі, готельно-офі­сні центри, мотелі, кемпінги, молодіжні турбази та гірські притулки, примі­щення, пристосовані під готелі, гуртожитки та інші об’єкти для тимчасового проживання.

Номер – ізольоване, мебльоване житлове приміщення, при­значене для тимчасового проживання. Номер може склада­тися з однієї, двох та більше кімнат.

Житлова площа номерів це площа, яка складається з площі всіх номерів (житлових кімнат гуртожитків), що використовуються для проживання приїжджих. До неї не відноситься площа віталень, холів підсобних приміщень, а також площа готелю, яка використовує­ться не за призначенням (під установи, організації, буфети, перукарні тощо), або на якій постійно проживають мешканці, які сплачують за про­живання за діючими тарифами для житлових будинків.

Одноразова місткість це загальна кількість місць, яка визна­чається по кількості розміщених ліжок (койок) в усіх номерах на кі­нець звітного року. В цей показник не включаються тимчасові (додат­кові) місця, місця в номерах, які постійно зайняті не за прямим при­значенням, або зайняті мешканцями, які оплачують займану площу за діючими тарифами для житлових будинків.

Обслуговано приїжджих – кількість осіб, які тимчасово ме­шкали у готелях та інших місцях для тимчасового проживання протягом звітного року, яка визначається по даних анкети для приїжджих та журналу  обліку громадян.

Санаторії та пансіонати з лікуванням - лікувально-профілактичні  заклади, що обладнані ліжками і надають реабілітаційне лікування, головним чином, на основі цілющих властивостей природних факторів. Усі вони спеціалізовані і можуть бути одно- або багатопрофільними. У них враховуються ліжка, забезпечені необхідним обладнанням, у місяць максимального розгортання.

Будинки, пансіонати, бази та інші заклади відпочинку – заклади, що призначені для відпочинку населення, в яких відпочиваючі протягом певного терміну  розміщуються і харчуються або тільки розміщуються. Такі заклади можуть діяти протягом цілого року (цілорічні) або протягом сезону (сезонні). Місця враховуються у місяць максимального розгортання.

Дитячі оздоровчі заклади - враховані оздоровчі табори та інші дитячі оздоровчі заклади, які працювали влітку, незалежно від підпорядкування та форми власності. За типами дитячі оздоровчі заклади розподіляються на заміські, санаторного типу, праці і відпочинку, з денним перебуванням, відпочинку для старшокласників і учнівської молоді та профільні

Динаміка туристичних потоків в Україні

Динаміка туристичних потоків в Україні 2005

Динаміка туристичних потоків в Україні 2006

Динаміка туристичних потоків в Україні 2007

Динаміка туристичних потоків в Україні 2008

Динаміка туристичних потоків в Україні 2009

Кількість громадян України, які виїжджали за кордон та іноземців і осіб без громадянства, які відвідали  Україну

Розподіл  громадян України,  що  виїжджали  за  кордон протягом  9  місяців  2009  р.,  за  країнами  виїзду, осіб

Основнi показники туристичної дiяльностi України

Основнi показники суб'єктів  туристичної дiяльностi України 2005

Кількість  туристів  та   екскурсантів,  обслугованих  суб'єктами туристичної  діяльності  протягом 9 місяців  2009 року,  за регіонами

Розподіл  туристів   за  категоріями  та  метою  відвідування 2008

Рейтинг регіонів за основними показниками ліцензіатів України 2006

Рейтинг регіонів за основними показниками ліцензіатів України 2007

Рейтинг регіонів за основними показниками ліцензіатів України 2008 

Рейтинг регіонів за основними показниками ліцензіатів України 2009

Основні показники діяльності санаторно-курортних закладів

Санаторно-курортні і оздоровчі заклади в Україні 1995-2009

Середня тривалість  перебування оздоровлених  у санаторно-курортних і оздоровчих закладах у 2008/09 році, за  регіонами

Розподіл іноземних громадян, оздоровлених  протягом  2008/09 року у санаторно-курортних і оздоровчих закладах України, за регіонами

Дитячий туризм

Дитячі оздоровчі заклади (табори), які працювали влітку в Україні 1995-2009

Дитячі оздоровчі заклади (табори), які працювали влітку 2009 р.,  за регіонами

Ліцензійний реєстр

Ліцензійний реєстр суб'єктів туроператорської та турагентської діяльності Державної служби туризму і курортів України узагальнений

Ліцензійний реєстр суб’єктів турагентської діяльності станом на 22.09.2010