English Russian Ukrainian
Banner
Сировець Сергій Юрійович PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 17 September 2010 14:46
There are no translations available.

ssy2013

Економіко-географ

Асистент кафедри країнознавства та туризму,

кандидат географічних наук

Народився 21 грудня 1984 року в м. Києві.

У 2007 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Економічна і соціальна географія” та здобув кваліфікацію магістра міжнародного туризму, менеджера освіти, викладача.

З 2007 р. спеціаліст навчальної лабораторії геоінформації та туризму, здобувач кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

В 2011 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему: «Територіальна організація рекреаційно-туристичної діяльності Столичного суспільно-географічного району» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (науковий керівник – доктор географічних наук, професор О.О. Любіцева).

З вересня 2011 р. – асистент кафедри країнознавства та туризму.

Наукові інтереси: економічна і соціальна географія зарубіжних країн, географія туризму, управління регіональним розвитком туризму.

Автор 27 наукових праць, в тому числі  співавтор 2 навчальних посібників.

Основні наукові праці: «Туристичне країнознавство: країни лідери туризму» (2008), «Географія світового господарства (з основами економіки)» (2011), «Тести, модулі, тестові завдання та тренінги при викладанні рекреаційно-туристичних дисциплін: теоретичні засади, методичні рекомендації, приклади», (2012).

Читає курси: «Міжнародний туристичний бізнес», «Основи геологістики»,«Географія рекреації та туризму», «Туристичне країнознавство», «Ринок туристичних послуг».
Last Updated on Sunday, 03 March 2013 10:45