English Russian Ukrainian
Banner
Брайчевський Юліан Сергійович PDF Print E-mail
There are no translations available.

bys2013

географ-країнознавець

доцент кафедри країнознавства та туризму,

кандидат географічних наук, доцент

Народився 15 квітня 1980 р. у м. Києві.

У 2002 р. закінчив географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “країнознавство”. У 2002–2006 рр. – аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2006 р. викладає на кафедрі країнознавства та туризму географічного факультету, з 2013 р. – на посаді доцента. У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію «Функціонування системи ЄС у світовому господарстві (суспільно-геогарфічний аналіз)» за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія (науковий керівник – професор Б.П. Яценко).

Пройшов два зарубіжних стажування: у 2004-2005 рр. у Оксфордському університеті (Великобританія) та у 2011-2012 рр. в Університеті Каліфорнії у Лос Анжелесі (США).

Читає курси: «Політична географія», «Регіональні проблеми країнознавства», «Комунікації у географічному просторі», науково-дослідницький семінар «Суспільна географія» (англійською мовою).

Автор та співавтор 18 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі навчальних посібників «Політична географія і геополітика» (2007), «Туристичне країнознавство: країни-лідери туризму» (2008), «Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу» (2009).

Наукові інтереси: політична географія, географічні чинники політичної свідомості, географія світового господарства, європейська інтеграція, міжнародна фрагментація виробництва та світова торгівля.

Програма  навчальної  дисципліни «Країнознавство»

Методи політико-географічних та країнознавчих досліджень

Робоча навчальна програма «Політична географія світу»