English Russian Ukrainian
Banner
Малиновська Оксана Юріївна PDF Print E-mail
There are no translations available.

moy2013

Економіко-географ

Доцент кафедри країнознавства та туризму,

кандидат географічних наук, доцент

Народилася 2 липня 1973 р. в Києві.

В 1996 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність “Менеджер туризму. Викладач географії”.

З 1996 до 2000 рр. – аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працювала референтом інформаційно-аналітичного відділу Товариства зв’язків з українцями за межами України (Товариство “Україна”), менеджером у туристичній та рекламній агенціях.

З 2000 р. – інженер, а з 2006 р. – доцент кафедри країнознавства та туризму.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію «Політико-географічні аспекти формування та функціонування західного державного кордону України» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (науковий керівник – к.г.н., доц. І.І. Винниченко).

Читає курси: «Технології обслуговування в туризмі», «Основи екскурсознавства та музеєзнавства», «Організація туризму та аналіз діяльності туристичних підприємств», «Управління туристичним підприємством», «Управління персоналом туристичного підприємства».

Наукові інтереси: політична географія і геополітика, маркетингові дослідження в туризмі, реклама та PR.

Автор близько 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема: «Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту» (2004 р.), «Екскурсознавство та музеєзнавство» (2007 р.), «Туристичне країнознавство: туристичні ресурси світу. Європа. Азія. Австралія та Океанія» (2009 р.).

Нове видання: підручник «Організація екскурсійних послуг – Херсон. В.К.Кіптенко, О.Ю.Малиновська: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. – 518 с.:іл.

Перший в Україні підручник, який в повному обсязі включає програмний матеріал з понять екскурсознавства і музеєзнавства. Розкрито особливості розвитку екскурсійної справи в контексті еволюції туристичної діяльності. Висвітлено особливості створення інноваційного екскурсійного продукту та специфіка методики проведення оглядових і тематичних екскурсій. Особливу увагу присвячено професійній майстерності екскурсовода. Розглянуто механізм управління екскурсійною діяльністю в ринкових умовах. Висвітлено сутність сучасних інструментів маркетингу й менеджменту екскурсійної діяльності.