English Russian Ukrainian
Banner
Любіцева Ольга Олександрівна PDF Print E-mail
There are no translations available.

loa2013

Економіко-географ

Завідувач кафедри країнознавства та туризму,

професор, доктор географічних наук

Народилася 13 травня 1953 р. у Мінську (Білорусь).

В 1977 р. закінчила кафедру економічної географії Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю географ, економіко-географ, викладач. З того ж року – інженер науково-дослідного сектора, 1979–1983 рр. – аспірантка кафедри економічної географії географічного факультету Київського університету. З 1983 р. – молодший науковий співробітник.

У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію «Територіальна організація галузевого комплексу сфери обслуговування (на прикладі автотехобслуговування в Українській РСР)» за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія (науковий керівник – к.е.н., доц. С.І. Іщук).

З 1990 р. – завідувач навчально-методичної лабораторії геоінформації і туризму, асистент (1991 р.), з 1996 р. – доцент кафедри кафедри країнознавства і туризму.

У 2003 р. захистила докторську дисертацію «Геопросторова організація туристичного процесу» за спеціальністю 11.00.02 – економічна і соціальна географія.

З 2005 р. – професор, з 2006 р. – завідувач кафедри країнознавства і туризму,

Читає курси: «Ринок туристичних послуг», «Географія населення, культури і релігії», «Організація послуг гостинності в туризмі», «Вступ до фаху: туризмознавство», «Туризмологія».

Наукові інтереси: проблеми соціальної географії, географії культури та релігії, сфери послуг, географії та організації туризму,  готельної справи, дослідження вітчизняного та світового туристичного ринку.

Опублікувала особисто і в співавторстві біля 200 наукових і методичних праць, зокрема: «Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти)» (2002, 2006, 2009 рр.), «Методика розробки турів» (2003, 2008 рр.), «Туристичні ресурси України» (2007 р.), «Географія релігій» (1998 р.), «Туризмознавство: вступ до фаху» (2008 р.), «Паломництво та релігійний туризм» (2011 р.), співавтор підручника для 10 класу загальноосвітньої школи «Економічна та соціальна географія світу» (1997, 1998, 2000, 2202, 2004, 2006 рр.)

Член 2 спеціалізованих рад при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, відповідальний редактор наукового збірника «Географія і туризм» та член редколегії ще трьох збірників наукових праць. Член Науково-методичної комісії з туризму МОНмолодьспорту України, член робочої групи з розробки Галузевого стандарту вищої освіти з напряму «туризм». Член Експертної ради з культури, мистецтва і туризму Центру оцінювання якості освіти і ліцензування та експерт МОНмолодьспорт України з напряму «туризм».  Голова Науково-методичної комісії Асоціації навчальних закладів України готельного і туристичного профілю. Академік Академії туризму України. Академік Академії наук вищої освіти України.

Нагороди: відмінник освіти України, почесний працівник туризму України, грамоти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства культури України, подяки ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка