English Russian Ukrainian
Баннер
Маркетинг у туризмі PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
07.04.2016 11:25
Недоступен ни однин перевод.

Смирнов І.Г.
Маркетинг у туризмі

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Маркетинг сталого туризму

1.1. Маркетинговий мікс сталого туризму

1.2. Становлення та розвиток туристичного маркетингу

1.3. Функції маркетингу у туризмі

1.4. Основні умови та принципи застосування маркетингу в туризмі

1.5. Види маркетингу в туризмі

1.6. Концепції маркетингу в туризмі

Розділ 2. Система та стратегія маркетингу в туризмі

2.1. Система туристичного маркетингу та її складові

2.2. Поняття про маркетингову стратегію в туризмі

2.3. Зовнішні чинники системи туристичного маркетингу

2.4. Аналіз можливостей розвитку турфірми

2.5. Визначення цілей турфірми

2.6. Розробка стратегій туристичного маркетингу

2.7. Розробка плану маркетингу турфірми і контроль його виконання

Розділ 3. Ринок споживачів в туризмі та його маркетинговий аналіз 31

3.1. Ринок споживачів та поділ товарів / послуг

3.2. Характеристика споживачів у туризмі

3.3. Поведінка споживачів на туристичному ринку

3.4. Моделювання процесу купівлі туристичного продукту

3.5. Моделі споживчих уподобань у туризмі

Розділ 4. Вимірювання і прогнозування попиту в туризмі

4.1. Основні поняття з вимірювання попиту

4.2. Вимірювання ринкового попиту в туризмі

4.3. Визначення попиту на турпродукти фірми

4.4. Методи оцінки поточного попиту в туризмі

4.5. Методи оцінки перспективного попиту в туризмі

Розділ 5. Життєвий цикл товару в туризмі

5.1. Концепція життєвого циклу товару у туризмі

5.2. Маркетингова стратегія туристичної фірми на стадії впровадження туру

5.3. Маркетингова стратегія туристичної фірми на стадії зростання

5.4. Маркетингова стратегія туристичної фірми на стадії зрілості туру

5.5. Маркетингова стратегія туристичної фірми на стадії занепаду туру

Розділ 6. Проблеми встановлення контактів з клієнтами та стимулювання збуту в туризмі

6.1. Концепція комунікативності в туристичному маркетингу

6.2. Модель комунікативності в туризмі

6.3. Модель стимулюючого впливу в туризмі

Розділ 7. Цінова політика в туристичному маркетингу

7.1. Чинники ціни туристичного продукту

7.2. Структура ціни туристичного продукту

7.3. Доходи і витрати туристичної фірми

7.4. Ціноутворення на послуги внутрішнього, виїзного та в’їзного туризму

Розділ 8. Реклама в системі туристичного маркетингу

8.1. Мета і цілі реклами в туризмі

8.2. Розробка рекламного звернення

8.3. Вибір засобів розповсюдження реклами

8.4. Визначення обсягу рекламних витрат

8.5. Розподіл рекламних витрат у часі

8.6. Оцінка ефективності реклами в туризмі

8.7. Міжнародні позначення в туристичній рекламі

Розділ 9. Виставковий маркетинг у туризмі

9.1. Класифікація виставкових заходів у туризмі

9.2. Участь туристичної фірми в роботі виставки

9.3. Оформлення виставкового стенду

9.4. Діяльність персоналу турфірми під час виставки

9.5. Міжнародна туристично-виставкова діяльність в Україні, Європі, світі

Розділ 10. Логістика виставкової діяльності у туризмі

10.1. Значення логістики виставкової діяльності у туризмі

10.2. Об’єкт та предмет логістики виставково-ярмаркової діяльності у туризмі

10.3. «Твердий» та «м’який» продукт як складники логістики виставково-ярмаркової діяльності у туризмі

10.4. Методи управління потоками відвідувачів туристичних виставок

10.5. Ефективність логістики виставкової діяльності у туризмі

Розділ 11. Планування, фінансування та організація маркетингу в туризмі

11.1. Маркетинговий план туру

11.2. Фінансування маркетингової діяльності в туризмі

11.3. Організація маркетингової служби в туризмі

Розділ 12. Організація та проведення маркетингових досліджень в туризмі

12.1. Етапи маркетингових досліджень у туризмі

12.2. Методи маркетингових досліджень у туризмі

Розділ 13. Промоційно-маркетингова політика України в сфері туризму (в контексті підготовки та проведення Євро-2012)

13.1. Туристично-маркетингова політика держави

13.2. Маркетингова підтримка ЄВРО-2012 в Україні

13.3. Маркетингові промоакції до ЄВРО-2012 в Україні та їх ефективність

Розділ 14. Туристичний маркетинг та конкурентоспроможність країн у міжнародному туризмі

14.1. Туристичний маркетинг та підходи до визначення конкурентоспроможності країн у міжнародному туризмі

14.2. Показник рівня конкурентоспроможності країн у туризмі (ТТСІ) та його аналіз

14.3. Місце України за показником конкурентоспроможності у світовому туризмі

14.4. Аналіз показників конкурентоспроможності у світовому туризмі країн АСЕАН

Розділ 15. Інноваційні напрямки маркетингу в туризмі. Неймінг. Брендинг

15.1. Інноваційні напрямки маркетингу в туризмі

15.2. Неймінг у туристичному маркетингу

15.3. Брендинг як новітній напрям туристичного маркетингу

Розділ 16.  Інформаційні технології як складові маркетингової політики в туризмі

16.1. Інформаційні технології в туристичному маркетингу

16.2. Маркетинговий простір світової інформаційної мережі (Інтернет)

16.3. Завдання та практика туристичних фірм України щодо використання інформаційних технологій

16.4. Перспективні напрямки застосування інформаційних технологій у туризмі

Розділ 17. Маркетинг та туристичні кластери (з досвіду Словаччини)

17.1. Маркетингові функції туристиних кластерів

17.2. Маркетинг у діяльності регіональних туристичних кластерів Словаччини

17.3. Характеристика міст – учасників туристичного кластеру - консорціуму «Словацькі королівські міста»

Розділ 18. Маркетинг та логістика як чинники ефективної організації туристичного простору (на прикладі сакрального туризму)

18.1. Маркетинговий чинник сталого розвитку туризму (на прикладі м. Львова)

18.2. Логістичний чинник ефективної організації туристичного простору на засадах сталого розвитку (на прикладі м. Львова та

Києва)

18.3. Маркетинговий та логістичний чинники у забезпеченні сталого розвитку сакрального туризму

Рекомендована література

Додатки

 

Обновлено 11.04.2016 11:36