English Russian Ukrainian
Banner
Хільчевська Ірина Геннадіївна PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 03 March 2013 10:12
There are no translations available.

hig2013

Географ-країнознавець.

Доцент кафедри країнознавства та туризму,

кандидат географічних наук, доцент

 

Народилась у м.Києві.

У 1998 р. закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедру країнознавства та туризму за спеціальністю «Географія», кваліфікація «Географ, країнознавець, спеціаліст з міжнародних досліджень, викладач».

У 1998-2002 рр. - аспірантка цієї ж кафедри. У 2003 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему “Суспільно-географічні аспекти зовнішніх зв’язків України та Німеччини” за спеціальністю 11.00.02 - економічна та соціальна географія (науковий керівник – проф. Любіцева О.О.).

У 2002-2003 рр. – асистент кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Київського університету туризму, економіки і права. У 2003-2011 рр. – доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Міжрегіональної Академії управління персоналом.

З 2008 р. їй присуджено вчене звання доцента.

На кафедрі країнознавства та туризму викладала у 2003-2011 рр. за сумісництвом.

З 2011 р. - доцент кафедри країнознавства та туризму.

Наукові інтереси: глобалістика і проблеми глобалізації, регіоналізації та транснаціоналізації світового господарства, географія вітчизняного і світового туристичного ринку.

Опублікувала особисто та в співавторстві понад 50 наукових і методичних праць.

Основні наукові праці: “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” (навч. посібник, за ред. І.І.Дахна, 2006 р.), “Менеджмент” ( навч. посібник, за ред. Г.В.Щокіна, М.Ф.Головатого, О.В.Антонюка, В.П.Сладкевича, 2007 р.) “Туристичне країнознавство: країни лідери туризму” (розділ - США, 2008 р.), “Регулювання зовнішньоекономічної діяльності” (навч. посібник, за ред. І.І.Дахна, 2009 р.), “Зовнішньоекономічний менеджмент” (навч. посібник, за ред. І.І.Дахна, 2011 р.), “Географія світового господарства (з основами економіки)” (навч. посібник, за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова, 2011 р.), співавтор двох монографій “Світове господарство в умовах глобалізації” (2004 р.) та “Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір” (2010 р.).

Читає нормативні та спецкурси: “Географія світового господарства”, “Географія транснаціональних корпорацій”, “Глобальне та регіональне середовище господарської діяльності”, “Географія міжнародних економічних відносин з основами зовнішньоекономічної діяльності підприємства”.

Last Updated on Sunday, 03 March 2013 10:38