English Russian Ukrainian
Banner
Випуск 20 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 11 September 2012 14:24
There are no translations available.

titul20

ЗМІСТ
СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS
ВІД РЕДКОЛЕГІЇ
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
FROM EDITORS
3
І. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ
І. ГЕОГРАФИЯ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
I. GEOGRAPHY OF RECREATION AND TOURISM: THEORETICAL AND APPLIED ISSUES
4
11
19
25
32
37
44
50
59
66
72
79
84
90
97
110
116
122
132
139
145
152
157
165
174
184
192
ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЇНОЗНАВСТВА
ІІ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕНОЙ ГЕОГРАФИИ И СТРАНОВЕДЕНИЯ

ІІ. REGIONAL AND HUMAN GEOGRAPHY: TOPICAL ISSUES
198
204
212
228
235
239
247
256
262
IІІ. ПРИРОДНИЧА ГЕОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
IІІ. ЕСТЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФАЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
IІІ. NATURAL GEOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE
269
275
287
295
300
307
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
ВЕДОМОСТИ ПРО АВТОРОВ
INFORMATION ABOUT AUTHORS
314
КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА
КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА
COLUMN OF REVIEWER
319

1

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 1. Антоненко Володимир Степанович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного туризму, Інститут готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.
 2. Басюк Дарія Іванівна – кандидат педагогічних  наук, доцент, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій.
 3. Білецький Мирослав Іванович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка.
 4. Бейдик Олександр Олексійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 5. Бондарець Дмитро Сергійович – кандидат географічних наук, викладач кафедри фізичної географії і геології, природничо-географічний факультет, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Богдана Хмельницького.
 6. Бордун Ореста Юріївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 7. Борисюк Оксана Анатоліївна – старший викладач кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
 8. Брунець Богдана Романівна – асистент кафедри туризму, Інститут екології, природокористування та туризму імені В’ячеслава Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка».
 9. Владійчук Катерина В’ячеславівна – асистент кафедри географії та менеджменту туризму, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
 10. Водяник Леся Юріївнастудентка 4 курсу кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 11. Волкова Людмила Андріївна – кандидат  сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування, факультет водного господарства, Національний університет водного господарства та природокористування.
 12. Воловик Володимир Миколайовичкандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії, природничо-географічний факультет, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського.
 13. Горун Марія Володимирівна – аспірантка кафедра географії України і туризму, географічний факультет, Тернопільський національний
  педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, викладач Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту.
 14. Гринюк Олег Юрійовичкандидат географічних наук, старший викладач кафедри спеціальних туристичних дисциплін, Інститут туризму Федерації професійних спілок України.
 15. Грицюк Ірина Миколаївнастудентка 5 курсу кафедри туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 16. Джаман Василь Олексійович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України та регіоналістики, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
 17. Діденко Катерина Дмитрівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства, факультет туризму та готельно-ресторанного бізнесу, Київський університет туризму, економіки і права.
 18. Дроздовська-Ілмаз Олександра В’ячеславовна – магістр кафедри теорії та практики туризму і готельного господарств, факультет туризму та готельно ресторанного бізнесу, Київський університет туризму, економіки і права.
 19. Дудник Іван Миколайович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
 20. Зима Олександр Григорович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, факультет міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет.
 21. Каднічанський Дмитро Анатолійович – кандидат географічних наук, доцен кафедри туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 22. Капланець Марія Миколаївна – студентка 4-го курсу кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 23. Кізюн Алла Григорівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Вінницький торговельно-економічний інститут, Київський торговельно-економічного університет.
 24. Кипрушко Ярослав Васильович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та менеджменту туризму, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
 25. Козловський Євген Вікторович – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародного туризму, Інститут готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.
 26. Котик Любов Іванівна – асистент кафедри економічної і соціальної географії, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 27. Крупа Інна Петрівна аспірантка кафедри міжнародного туризму,  Інститут готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.
 28. Куделко Вікторія Едуардівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту доцент, доцент кафедра фізичного виховання і спорту, фінансовий факультет, Харківський національний економічний університет.
 29. Кулініч  Юлія Анатоліївна – магістр 2-го року навчання кафедри фізичної географії та геоекології, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 30. Кушнірук Юрій Степановичкандидат географічних наук, доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування,  факультет водного господарства Національного університету водного господарства та природокористування
 31. Любіцева Ольга Олександрівна – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 32. Мазоха Кароліна Анатоліївнастудентка 4-го курсу кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 33. Нагорна Марина Миколаївна – аспірантка кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 34. Новикова Валерія Іванівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму і готельно-ресторанної справи, Навчально-науковий інститут економіки і права, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.
 35. Паламарюк Марія Юріївна – аспірантка кафедри економічної географії та екологічного менеджменту, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
 36. Підгайна Валентина Олександрівна – викладач-стажер кафедри туризму, факультет міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет.
 37. Пільтяй Марія Анатоліївнастудентка 5-го курсу кафедри спеціальних туристичних дисциплін, Інститут туризму Федерації професійних спілок України.
 38. Пендерецький Орест Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри туризму, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
 39. Просвірніна Євгенія Олександрівна – аспірантка кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 40. Романенко Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, член–кореспондент Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму, доцент кафедри туризму, інститут природничо-географічної освіти та екології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
 41. Рябоконь Ольга Володимирівна – аспірантка кафедри географії, природничо-географічний факультет, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
 42. Савицька  Олена Вікторівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії та геоекології, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 43. Сагач Оксана Василівна – студентка 4 курсу  кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 44. Сировець Сергій Юрійович – кандидат географічних наук, асистент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 45. Смирнов Ігор Георгійович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 46. Степанець Надія Павлівна – викладач кафедри країнознавства і туризму Національний авіаційний університет Інститут міжнародних відносин.
 47. Уварова Ганна Шевкетівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
 48. Фостій Віра Вікторівнаасистент кафедри географії та менеджменту туризму, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
 49. Цигура В'ячеслав Васильович – аспірант кафедри економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 50. Чорненька Надія Василівна – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму, Інститут екології, природокористування та туризму імені В’ячеслава Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка».
 51. Чіпко Тарас Миколайович – магістр кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 52. Шматок Оксана Вікторівна – аспірантка кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 53. Щеглов Олександр Володимировичстудент 4 курсу кафедри геодезії та картографії, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 54. Юденкова Катерина Вікторівна – студентка 4 курсу  кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 55. Явкін Вячеслав Григорович – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедр географії та менеджменту туризму, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА

В науковому збірнику «Географія та туризм» № 20, який виходить напередодні ХІ з’їзду Українського географічного товариства та ХХХІІ Всесвітнього географічного конгресу, вміщено 42 статті 55 авторів.

В рубриці «Географія рекреації та туризму: теоретичні та прикладні питання» представлено 27 статей 35 автора з провідних вищих навчальних закладів Києва, Львова, Харкова та ін.  Слід відмітити публікації, що висвітлюють формування національної туристської освіти, значення географічної науки в становленні і розвитку туристсько-рекреаційних науково-практичних напрямів. Привертає увагу ряд статей, присвячених аналізу зарубіжного досвіду підготовки туристських кадрів. Зважаючи на традиційні зв’язки географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з італійськими університетами, ряд матеріалів висвітлює українськоо-італійське співробітництво в туристській галузі.

В рубриці «Актуальні проблеми суспільної географії та країнознавства представлено 9 статей 13 авторів з Чернівців, Києва, Рівного та ін. наукових центрів. Серед вміщених матеріалів увагу привертають дослідження потоків українських мігрантів до європейського зарубіжжя та «площин протистояння» логістики та міжнародного тероризму.

В рубриці «Природнича географія: теорія та практика» представлено 6 статей 7 авторів з провідних наукових закладів Вінниці, Києва, Мелітополя, Чернівців. Відмітимо матеріали, присвячені дослідженню рекреаційно-туристських функцій Поділля та Буковинських Карпат. Як і в попередніх  випусках, природнича та фізико-географічна складова туристсько-рекреаційних досліджень представлена достатньо скромно.

Загалом свої теоретико-практичні наробки представили вчені Києва (понад 30 авторів), Чернівців і Львова (понад 10 авторів), Харкова, Мелітополя, Вінниці, Тернополя, Черкас, Рівного (близько 10 авторів). Крім україномовних в науковому збірнику представлено і англомовні статті.

Слід відмітити і те, що ряд матеріалів, потрапляють в «сирому», недоопрацьованому вигляді, деякі статті мають некоректні або ненаукові назви. Окремо варто нагадати і про те, що небажано вміщувати в збірник по дві або більше статей студентів-авторів.

Бейдик О.О., доктор географічних наук, професор,

професор кафедри країнознавства та туризму

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

ВІД РЕДКОЛЕГІЇ

Шановні колеги!

Частина матеріалів даного випуску присвячена питанням, які розглядались на VI міжнародній науково-практичній конференції «Україна – Італія: співробітництво у галузі туризму», яка щорічно проводиться Центром географічних та культурних досліджень Італії при географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедрами країнознавства та туризму і географії України. У цьому році провідною темою для обговорення стали питання підготовки кадрів для туризму.

Особливостями даної підготовки в університеті міста Мачерате поділилися Уолделул Келаті Дірар, професор,  начальник департаменту міжнародних зв’язків,  та Алессіо  Кавіккі, професор  кафедри  туризму, економічний факультет. Про систему підготовки в українських ВНЗ, історію її формування та специфіку розповіли проф. О.О. Любіцева (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), проф.         Г.В. Балабанов та доц. Г.Ш. Уварова (Національний авіаційний університет), доц. Д.І. Басюк (Київський національний університет харчових технологій та представники інших навчальних закладів країни. На конференції також розглядалися питання ефективного використання туристичних ресурсів шляхом їх збереження і використання на засадах стійкого розвитку. Піднімалися питання необхідності інвентаризації і оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів як передумови ефективного використання. Конференція завершилась круглим столом, де обговорювались питання розвитку туризму на локальному рівні із максимальним залученням місцевих ресурсів. Своїм досвідом поділились італійські колеги, зокрема, з використання еногастрономії* як місцевого туристичного ресурсу, який сприяє популяризації відпочинку в сільській місцевості. Там можна не тільки під час відпочинку харчуватися екологічно чистими продуктами, але й побачити сам процес виготовлення певних продуктів. Такий підхід, завдяки екологічності, сприяє популяризації сільського туризму не тільки в Італії, а й за її межами і може бути використаний у нашій державі за умов відповідного правового регулювання.

Організатори конференції висловлюють щиру вдячність всім, хто підтримав цю ініціативу. До нових зустрічей!

*Еногастрономія – використання в процесі обслуговування туристів виключно місцевих екологічно маркованих** продуктів.

**Екологічно марковані продукти – продукти рослинного і тваринного походження, вирощені за традиційними технологіями без застосування сучасних хімічних засобів, які відповідають діючим екологічним стандартам, та продукція, виготовлена з них також за традиційними технологіями (сир, м’ясні вироби, вино тощо).

Last Updated on Friday, 28 February 2014 17:50