English Russian Ukrainian
Банер
Випуск 19 PDF Друк E-mail
Понеділок, 10 вересня 2012 11:04
titul19
ЗМІСТ
СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS

3
11
16
25
28
37
44
52
60
65
71
77
87
94
100
106
110
115
121
130
137
143
149
155
161
170
178
186
191
198
205
215
224
228
231
234
236
240
ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЇНОЗНАВСТВА

ІІ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕНОЙ ГЕОГРАФИИ И СТРАНОВЕДЕНИЯ

ІІ. REGIONAL AND HUMAN GEOGRAPHY: TOPICAL ISSUES

246
252
257
262
267
275
281
287
293
298
305
311
IІІ. ПРИРОДНИЧА ГЕОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

IІІ. ЕСТЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФАЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

IІІ. NATURAL GEOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE

316
323
329
332
337
341
350
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
ВЕДОМОСТИ ПРО АВТОРОВ
INFORMATION ABOUT AUTHORS
359
КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА
КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА
COLUMN OF REVIEWER

365

 

CONTENTS

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 

 1. Адамович Зоряна Михайлівна – аспірантка  кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 2. 2. Антоненко Володимир Степанович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного туризму, Інститут готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.
 3. Арцаблюк Марина Юріївна – студентка 4 курсу кафедри економічної та соціальної географії,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 4. Басюк Дарія Іванівна – кандидат педагогічних  наук, доцент, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу, Національний університет харчових технологій.
 5. Баязітова Анастасія Львівнастудент магістратури кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства, факультет туризму та готельно ресторанного бізнесу, Київський університет туризма, економіки і права.
 6. Безручко Любомир Степанович – кандидат географічних наук, старший викладач кафедри теорії і практики туризму і готельного господарства, факультет туризму, готельної та ресторанної справи, Львівський інститут економіки і туризму.
 7. Біла Тетяна Пилипівна – лаборант деканату, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 8. Бобришев Олександр Юрійович – студент 4 курсу кафедри метеорології та кліматології, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 9. Божук Тетяна Іванівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В’ячеслава Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка».
 10. 10. Бойко Олена Едуардівна – студентка 4 курсу кафедри туризму та готельного господарства, факультет управління економікою, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
 11. Бордун Ореста Юріївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 12. Брусак Віталій Пилипович – кандидат географічних наук, доцент, завідувач лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 13. 13. Буртнік Аліна Миколаївна – студентка 3 курсу кафедри спеціальних туристичних дисциплін, Інститут туризму Федерації професійних спілок України.
 14. Вовк Ірина Іванівна – студентка 4 курсу кафедри метеорології та кліматології, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 15. Водяник Леся Юріївнастудентка 4 курсу кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 16. Волкова Людмила Андріївна – кандидат  сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування, факультет водного господарства, Національний університет водного господарства та природокористування.
 17. Гайдай Сергій Вікторович – кандидат географічних наук, асистент кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 18. Глибовець Вікторія Леонідівна – кандидат географічних наук, асистент кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 19. Грешнякова Тетяна Володимирівна – аспірантка кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 20. Гринюк Олег Юрійовичкандидат географічних наук, старший викладач кафедри спеціальних туристичних дисциплін, Інститут туризму Федерації професійних спілок України.
 21. Діденко Катерина Дмитрівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики туризму і готельного господарства, факультет туризму та готельно ресторанного бізнесу, Київський університет туризма, економіки і права.
 22. 22. Дмитрук Олександр Юрійович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 23. Дмітрієв Сергій Віталійович – студент 4 курсу кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 24. Древінська Юлія  Геннадіївна – студентка 4 курсу кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 25. Дударчук Катерина Дмитрівна – апірантка кафедри географії України і туризму, географічний факультет, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.
 26. Дудун Тетяна Володимирівна – кандидат географічних наук, асистент кафедри геодезії та картографії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 27. Дьякова Євгенія Олександрівна – головний спеціаліст відділу торговельно-економічного співробітництва з Китаєм, Японією та країнами Тихоокеанського регіону, департамент торговельно-економічного співробітництва, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
 28. Жердьов Артем Євгенійович – студент 4 курсу кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 29. Запотоцький Сергій Петровичкандидат географічних наук,  докторант кафедри економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 30. Зима Олександр Григорович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, факультет міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет.
 31. Зінько Юрій Володимирович – старший науковий співробітник лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 32. Капланець Марія Миколаївна – студентка 4 курсу кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 33. Кирпушко Ярослав Васильович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та менеджменту туризму, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
 34. Кімлик Катерина Костянтинівна – студентка 4 курсу кафедри туризму та готельного господарства, факультет управління економікою, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
 35. Козак Галина Ярославівна – студентка, Львівський інститут економіки і туризму.
 36. Кочеткова Ірина Валентинівна – аспірантка кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 37. Краснопольська Надія Василівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії, географічний факультет, Волинський національний університет імені Лесі Українки.
 38. Кривобок Олексій Анатолійович – кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідуючий лабораторією супутникових досліджень стану атмосфери та озонового шару, Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут.
 39. Кулініч Марина Тарасівна – студентка 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 40. Курнакова Анастасія Юріївна – студентка 4 курсу кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 41. Кушнірук Юрій Степановичкандидат географічних наук, доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування,  факультет водного господарства Національного університету водного господарства та природокористування
 42. Лісіцина Інна Ігорівна – викладач кафедри туризму, факультет міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет.
 43. Лозинський Роман Мар’янович – доктор географічних наук, доцент, завідувач кафедри географії України, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 44. Майданський Микола Антонович – інженер лабораторії інженерно-географічних, природоохоронних і туристичних досліджень, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 45. Меліхова Анна Олександрівна – студентка 2 курсу магістратури кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 46. Миронова Ольга Сергіївна – студентка 4 курсу кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 47. Мітюк Оксана Валеріївна – аспірантка кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 48. Мішалова Ксенія Миколаївна – студентка 4 курсу кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 49. Морар Анна В’ячеславівна – студентка 1 курсу магістратури кафедри географії та менеджменту туризму, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
 50. Нечит Олена Миколаївна – студентка 4 курсу кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 51. Олійник Ярослав Богданович – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і  техніки України,  член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 52. Орлова Олена В’ячеславівна – здобувач,  старший викладач Миколаївської філії,  Київського національного університету культури і мистецтв.
 53. Паржіч Крістоф (Parzych Krzysztof) – кандидат географічних наук, доцент, Поморська Академія в м. Слупськ, Польща,  Інститут географії та регіональних досліджень.
 54. Підгайна Валентина Олександрівна – викладач-стажер кафедри туризму, факультет міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет.
 55. Пендерецький Орест Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри туризму, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
 56. Попіль Інна Валеріївна – студентка 4 курсу кафедри метеорології та кліматології, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 57. Починок Марина Миколаївна – студентка 5 курсу кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 58. Притков Валерій Юрійович – студент 4 курсу кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 59. Романенко Олександр Володимирович – кандидат педагогічних наук, доцент, член–кореспондент Міжнародної академії дитячо-юнацького туризму. доцент кафедри туризму, Інститут природничо-географічної освіти та екології, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.
 60. Рудая Марина Анатоліївна – студентка 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 61. Руднєва Марина Григорівна – аспірантка кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 62. Рюміна Анастасія Вікторівна – студентка 4 курсу кафедри туризму та готельного господарства, факультет управління економікою, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля.
 63. Сагач Оксана Василівна – студентка 4 курсу  кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 64. 64. Сандо Любов Валеріївна – студентка 4 курсу  кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 65. Сергієнко Максим Олександрович – студент 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 66. Смирнов Ігор Георгійович – доктор геогр. наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 67. Старожук Альона Олександрівна – студентка 4 курсу кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 68. Торушанко Віктор Русланович – аспірант Відділу природокористування та збалансованого розвитку, Інститут географії НАН України.
 69. Третяк Ірина Василівна – студентка 4 курсу кафедри географія України,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 70. Третяков Олександр В'ячеславович – магістр 2 року навчання кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 71. Тунанова Ірина Ашотівна – студентка 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 72. Уліганець Сергій Іванович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 73. Федчук Андрій Петрович – кандидат географічних наук, провідний науковий співробітник Національного антарктичного наукового центру Держінформнауки України.
 74. Ховалко Анна Богданівна – асистент кафедри туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 75. Хоменко Роман Ігорович – студент 4 курсу кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 76. Чучва Єгор Олексійович – студент 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 77. Шевчук Олексій В’ячеславовичаспірант кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 78. Щербань Ірина Михайлівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри метеорології та кліматології, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 79. Юденкова Катерина Вікторівна – студентка 4 курсу  кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 80. Явкін Вячеслав Григорович – кандидат географічних наук, доцент, завідувач кафедр географії та менеджменту туризму, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
 81. Яценко Борис Павлович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА

В науковому збірнику «Географія та туризм» № 19 вміщено 57 статей, авторами яких є вчені ряду провідних вищих навчальних закладів України географічної спеціалізації, талановита студентська та аспірантська молодь.

Матеріали збірника розподілені по 3 рубриках – «Географія рекреації та туризму: теоретичні та прикладні питання» (38 статей), «Актуальні проблеми суспільної географії та країнознавства» (12 статей),  «Природнича географія: теорія та практика» (7 статей).

Публікації відрізняються як широкими міждисциплінарними ознаками (розвиток культурного туризму в Україні в контексті  глобалізації, управлінські аспекти функціонування туристської індустрії в південноафриканському регіоні,  транспортна інфраструктура та розвиток туризму на Поділлі, інтеграційні процеси в Чорноморському регіоні, нові  регіональні блоки у світовій економіці), так і достатньо вузькою спеціалізацією проблематики (інтерпретація даних супутникових спостережень та моделі переносу сонячного випромінювання в атмосфері, температурний режим середніх міст України, розвиток логістики туризму в країнах Північної Африки). Ряд публікацій відрізняються не тільки міжрпредметним характером, а й певною інноваційністю (психологічні аспекти розвтку туризму та комерційної діяльності,  економічні механізми забезпечення конкурентоспроможності регіону).

Найбільш потужно у збірнику представлені матеріали вчених Київського імені Тараса Шевченка та Львівського імені Івана Франка національних університетів, цікаві матеріали надійшли з Півдня України (Миколаїв), Сходу (Харків, Луганськ), Заходу (Чернівці).

Збірник є достатньо суттєвим внеском географів України в розуміння сучасних суспільних та географічних проблем та науково практичних шляхів їх ефективного вирішення.

Бейдик О.О., доктор географічних наук, професор,

професор кафедри країнознавства та туризму

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

3
11
16
25
28
37
44
52
60
65
71
77
87
94
100
106
110
115
121
130
137
143
149
155
161
170
178
186
191
198
205
215
224
228
231
234
236
240
ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЇНОЗНАВСТВА

ІІ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕНОЙ ГЕОГРАФИИ И СТРАНОВЕДЕНИЯ

ІІ. REGIONAL AND HUMAN GEOGRAPHY: TOPICAL ISSUES

246
252
257
262
267
275
281
287
293
298
305
311
IІІ. ПРИРОДНИЧА ГЕОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

IІІ. ЕСТЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФАЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

IІІ. NATURAL GEOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE

316
323
329
332
337
341
350
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
ВЕДОМОСТИ ПРО АВТОРОВ
INFORMATION ABOUT AUTHORS
359
КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА
КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА
COLUMN OF REVIEWER

365

 

Останнє оновлення на Субота, 01 березня 2014 14:36