English Russian Ukrainian
Банер
Випуск 18 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Четвер, 06 вересня 2012 16:39
titul18
ЗМІСТ
СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS
І. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ
І. ГЕОГРАФИЯ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
I. GEOGRAPHY OF RECREATION AND TOURISM: THEORETICAL AND APPLIED ISSUES
3
12
19
24
30
37
43
49
55
62
68
75
79
85
91
98
104
109
115
120
128
132
138
142
149
155
160
168
176
179
183
186
ІІ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КРАЇНОЗНАВСТВА
ІІ. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕНОЙ ГЕОГРАФИИ И СТРАНОВЕДЕНИЯ
ІІ. REGIONAL AND HUMAN GEOGRAPHY: TOPICAL ISSUES

192
198
202
206
214
221
233
240
247
IІІ. ПРИРОДНИЧА ГЕОГРАФІЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА
IІІ. ЕСТЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФАЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
IІІ. NATURAL GEOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE

255
260
268
274
282
289
294
301
308
316
322
ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ
ВЕДОМОСТИ ПРО АВТОРОВ
INFORMATION ABOUT AUTHORS
328
КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА
КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА
COLUMN OF REVIEWER
333

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

 1. Басюк Тетяна Олександрівна – інженер кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування, Національний університет водного госопдарства та природокористування.
 2. Белан Лариса Николаевна – доктор геолого-минералогических наук, профессор, директор ГУП Научно-исследовательского института безопасности жизнедеятельности Республики Башкортостан.
 3. Биленкина Ксения Кирилловна – аспирант кафедры рекреационной географии и туризма, географический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
 4. Богдан Екатерина Александровна – кандидат экономических наук, заведующая лабораторией особо охраняемых природных территорий и биологических ресурсов, ГУП Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности  Республики Башкортостан.
 5. Бондарець Дмитро Сергійович – кандидат географічних наук, викладач кафедри фізичної географії і геології, Мелітопольський державний  педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
 6. Верхотурова Ольга Андріївна – студентка 2 курсу магістратури кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 7. Вишневська Галина Георгіївна – кандидат культурології, доцент, доцент кафедри міжнародного туризму, Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.
 8. Вишневський Віктор Іванович – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
 9. Вільчинський Андрій Олександрович – аспірант кафедри географії України і туризму, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, менеджер, комунальне підприємство Тернопільської обласної ради «Тернопільський обласний інформаційно-туристчиний краєзнавчий центр».
 10. Волошин Іван Миколайович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму, факультет здоров’я людини і туризму, Львівський державний університет фізичної культури.
 11. Воровка Володимир Петрович – кандидат географічних наук, доцент, декан природничо-географічного факультету, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького.
 12. Гайдаєнко Катерина Дмитрівна – студенка 4 курсу  кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 13. Галік Олег Іванович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування, Національний університет водного госопдарства та природокористування.
 14. Голуб Геннадій Сергійович – аспірант кафедри економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський  національний університет імені Тараса Шевченка.
 15. Громик Оксана Миколаївна – викладач, Луцький інститут розвитку людини Університету  «Україна».
 16. Денисова Дар’я Олександрівна – студентка 4 курсу кафедри географія України,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 17. 17. Дмитрук Олександр Юрійович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 18. Дунаєвська Оксана Феліксівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної екології, екологічний факультет, Житомирський національний агроекологічний університет.
 19. Еникова Валентина Фёдоровна – учитель географи,  Государственное учреждение образования  «Гимназия № 1 г. Слуцка».
 20. 20. Ігнатенко Анна Вікторівна – студентка 3 курсу кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 21. Заря Ігор Вікторович – кандидат економічних наук, доцент кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
 22. Зацепин Станислав Викторович – специалист социологических наук, менеджер по работе со СМИ, Самарский академический театр оперы и балета.
 23. Кібич Анна Дмитрівна – асистент кафедри географії та менеджменту туризму, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
 24. Кіптенко Вікторія Костянтинівна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 25. Козловський Олексій Юрійович – старший викладач кафедри загальної екології, заступник декана з виховної роботи, екологічний факультет, Житомирський національний агроекологічний університет.
 26. Козловський Євген Вікторович – кандидат наук з державного управління,  доцент кафедри міжнародного туризму, Київський національний університет культури і мистецтв.
 27. Колотуха Олександр Васильович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та геоекології Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
 28. Колотуха Ігор Олександрович – студент 4 курсу кафедри економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 29. Кузьменко Катерина Павлівна – студентка 2 курсу магістратури кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 30. Курач Тамара Миколаївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії та картографії, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 31. 31. Кустенко Людмила Миколаївна – студентка 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 32. Лазарев Олег Евгеньевич – старший преподаватель кафедры физической, географии и экологии, Тверской государственный університет.
 33. Лискіна Валерія Ігорівна – студентка 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 34. Логвин Михайло Михайлович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри загальноекономічних дисциплін, Полтавський університет, економіки і торгівлі.
 35. Лук’янчук Олена Миколаївна – аспірантка кафедри економічної та соціальної географії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 36. Ляшук Юлія Валеріївна – студентка 1 курсу магістратури кафедри географії України, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 37. Малиновська Оксана Юріївна – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 38. Мартьянова Ирина Анатольевна – cтудентка 5 курса, факультет географии и геоэкологии, Тверской государственный университет.
 39. Матвієнко Наталія Миколаївнакандидат географічних наук, асистент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 40. Матвієнко Володимир Миколайовичкандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 41. Мацібора Олександр Васильович – аспірант 3 року навчання, відділ палеогеографії, Інститут географії Національної академії наук України.
 42. Мітюк Оксана Валеріївна – аспірантка кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 43. Олійник Ярослав Богданович – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і  техніки України,  член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, декан географічного факультету, завідувач кафедри економічної та соціальної географії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 44. Олійник Світлана Леонтіївна – аспірантка  кафедри економічної та соціальної географії,  географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 45. Олішевська Юлія Анатоліївна – кандидат географічних наук, асистент кафедри географії  України,  географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 46. Панюков Александр Іванович – доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой аграрного туризма, гуманитарно-педагогический факультет, Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А.Тимирязева.
 47. Паржіч Крістоф (Parzych Krzysztof) – кандидат географічних наук, доцент, Поморська Академія в м. Слупськ, Польща,  Інститут географії та регіональних досліджень.
 48. Пендерецький Орест Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри туризму, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
 49. Пласкальний Володимир Віталійович – cтудент 4 курсу кафедри фізичної географії та геоекології,  географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 50. Плешивцова Марина Вадимівна – студентка 5 курсу, факультет міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет.
 51. Приходько Антон Іванович – аспірант кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 52. Рибальченко Марина Анатоліївна – студентка 2 курсу магістратури кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 53. Ридевский Геннадий Владимирович – кандидат географических наук, доцент, заведующий региональным центром по Могилёвской области, Государственное научное учреждение «Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь».
 54. Сировець Сергій Юрійович – асистент кафедри  країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 55. Смирнов Ігор Георгійович – доктор географычних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму,  географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 56. Тимофійчук Надія Миколаївна – аспірантка, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
 57. Ткаченко Галина Володимирівна – студентка 3 курсу кафедри картографії та геодезії, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 58. Третяков Олександр В'ячеславович – студент 2 курсу магістратури кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 59. Туз Юлія Вікторівна – студентка 4 курсу кафедри  метеорології та кліматології, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 60. Цегельник Антоніна Олександрівна – здобувач кафедри міжнародного туризму,  Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.
 61. Цегельник Юлія Олександрівна – аспірантка кафедри міжнародного туризму Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.
 62. Чикайло Юлія Ігорівна – здобувач, старший лаборант кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
 63. Чорненька Надія Василівна – кандидат географічних наук, ст. доцент кафедри туризму, Навчально-науковий інститут екології, природоохоронної діяльності і туризму імені Чорновола, Національний університет «Львівська політехніка»
 64. 64. Шатковський Костянтин Юрійович – master of Arts in International Hospitality and Tourism Leadership, University of Wales, EMPYREAN International Luxury Travel Salon, Sales Coordinator.
 65. Шматок Оксана Вікторівна – аспіранта кафедри країнознавства та туризму географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 66. Шуканов Павло Васильович – кандидат географічних наук, докторант кафедри соціально-економічної географії та регіонознавства, геолого-географічний факультет, Харківський національний університет ім.         В.Н. Каразіна.
 67. Щеглов Олександр Володимировичстудент 4 курсу кафедри геодезії та картографії, географічний факультет,  Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
 68. Яковишина Маргарита Сергіївна – асистент кафедри водогосподарської екології, гідрології та природокористування, Національний університет водного госопдарства та природокористування.
 69. Яценко Анастасія Дмитрівна – аспірантка кафедри географії України, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

КОЛОНКА РЕЦЕНЗЕНТА

Збірник «Географія та туризм» №18  підготовлений на кафедрі країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка і містить 52 публікацій, які складають 3 рубрики: «Географія рекреації та туризму: теоретичні та прикладні питання» (32 статті), «Актуальні проблеми суспільної географії та країнознавства» (9 статей), «Природнича географія: теорія та практика» (11 статей). Коло авторів включає як досвідчених  вчених України, Росії, Білорусі, Польщі, так і талановиту аспірантську та студентську молодь провідних ВНЗ України.

Певною інноваційністю відрізняються матеріали збірника, присвячені промоційно-маркетинговій політиці України, особливостям управління туристською діяльністю в умовах загострення глобальної економічної кризи, сталому розвитку індустрії туризму в країнах азійського субконтиненту.

Ряд публікації присвячений обґрунтуванню мережі екостежок Києва та Київської області. Ілюстративно-графічний матеріал істотно підсилює текстову частину публікацій. Позитивною є участь у формуванні збірника не тільки географів, а й представників економічних, технічних наук фахівців-філософів. Матеріали збірника будуть корисним джерелом інформації для широкого кола географів, екологів, економістів – як викладачів, так і студентської молоді.

 

 

Бейдик О.О., доктор географічних наук, професор,

професор кафедри країнознавства та туризму

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Останнє оновлення на Субота, 01 березня 2014 16:44