English Russian Ukrainian
Банер
Випуск 15 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Субота, 28 січня 2012 11:26

tityl_15

Зміст

CONTENTS

І. ГЕОГРАФІЯ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ
I. GEOGRAPHY OF RECREATION AND TOURISM: THEORETICAL AND APPLIED ISSUES
3
9
17
22
28
38
45
51
58
64
78
84
89
93
98
103
111
120
128
134
144
150
154
157
164
170
174
182
ІІ. ГЕОГРАФІЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ІІ. GEOGRAPHY: ISSUES OF THE DAY
188
195
202
211
218
229
235
242
249
254
261
268

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

INFORMATION ABOUT AUTHORS

1.Афанасьєв О.Є. – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної та економічної географії, геолого-географічний факультет, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
2.Багомедов М.А. – кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, заведующий отдела демографических и социальных проблем региона, УРАН, Институт социально-экономических исследований Дагестанского научного центра РАН,
3.Бойко І.Д. – асистент кафедри географії та менеджменту туризму, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
4.Бордун О.Ю. – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри туризму, географічний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка.
5.Борисюк О.А. – старший викладач кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
6.Брунець Б.Р. – асистент, Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В’ячеслава Чорновола.
7.Воловик В.М. – кандидат географічних наук. доцент кафедри фізичної географії, Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.
8. Гавриленко О.П. – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри фізичної географії та геоекології географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
9.Гебекова А.Н. – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики и методики начального обучения, Дагестанский институт повышения квалификации педагогических кадров.
10.Гладкевич Г.И. – кандидат географических наук, доцент, доцент кафедры экономической и  социальной  географи России, географический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
11.Глазунова Т.В. – студентка 5 курсу кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
12.Горшунова Є.В. – аспірант геолого-географічного факультету, Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара
13.Григорьева В.В. – PhD st. INTAS Young scientist of Europe, cтарший преподаватель кафедры экологической безопасности и устойчивого развития регионов, факультет географии и геоэкологии, Санкт-Петербургский государственный университет.
14.Громик О.М. – викладач, Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна».
15.Даценко Л.М. – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри геодезії та картографії, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
16.Жданова А.М. – аспирант, географический факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.
17.Закутинська І.І. – аспірант, асистент кафедри географії та природознавства, Педагогічний інститут, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.
18.Заря І.В. – кандидат економічних наук, доцент кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
19.Изиева И.А. – кандидат педагогических наук, доцент кафедры физической географии, ГОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет».
20.Калько А.Д. – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри розробки родовищ корисних копалин, механіко-енергетичний факультет, Національний університет водного господарства та природокористування.
21.Каркальова П.І. – студентка 5 курсу, лаборант кафедри управління фінансовими послугами, факультет міжнародних економічних відносин, Харківський національний економічний університет.
22.Кашинська О.Є. – асистент кафедри туризму та готельного господарства, Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.
23.Кіптенко В.К. – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
24.Кіш Г.В. – старший викладач кафедри туризму,  географічний факультет, Ужгородський національний університет.
25.Кирилюк О.В. – асистент кафедри гідроекології, водопостачання та водовідведення, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
26.Кирилюк С.М. – кандидат географічних наук, асистент кафедри фізичної географії та раціонального природокористування, географічний факультет, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.
27.Колотуха О.В. – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри географії та геоекології, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка.
28.Корнілова Н.В. – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного туризму,  Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський  національний університет культури і мистецтв.
29.Корнілова В.В. – кандидат історичних наук,  старший викладач кафедри міжнародного туризму,  Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.
30.Короткова А.Я. – кандидат географічних наук, професор, професор кафедри міжнародного туризму, Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.
31.Максимова Н.Б. – кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, доцент кафедры природопользования и геоэкологии, географический факультет, Алтайский государственный университет.
32.Патрикац Д.І. – магістр, Київський національний університет культури і мистецтв.
33.Рассыпнов В.А. – доктор биологических наук, професор, профессор кафедры землеустройства, земельного и городского кадастра, Алтайский государственный аграрный университет.
34.Ржепецька Н.М. – менеджер відділу продаж, ТОВ “Кандагар”.
35.Сергійко В.Ф. – кандидат філософських наук, доцент кафедри країнознавства і туризму, Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
36.Сливка Р.Р. – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії та природознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.
37.Смирнов І.Г. – доктор географічних наук, професор, професор кафедри країнознавства та туризму, географічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.
38.Троценко О.В. – кандидат географічних  наук, доцент кафедри фізичної та економічної географії, геолого-географічний факультет, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара.
39.Уварова Г.Ш. – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедра країнознавства  і туризму,  Інститут міжнародних відносин, Національний авіаційний університет.
40.Цегельник Ю.О. – аспірант, завідувач мультимедійної лабораторії кафедри міжнародного туризму,  Інститут готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв.
41.Ханмагомедов Х.Л. – доктор географических наук, профессор, профессор кафедры физической географии, ГОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет».
42.Юрченко С.О. – кандидат географічних наук, доцент,  професор кафедри туристичного бізнесу, факультет міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
43.Юрченко О.Є. – аспірантка кафедри туристичного бізнесу, факультет міжнародних економічних відносин і туристичного бізнесу, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.
44.Яковчук О.В. – кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму і соціальних наук, Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.
45. Krzysztof Parzych – dr.,  Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Turystyki, Instytut Geografii, Akademia Pomorska w Słupsku.
Останнє оновлення на Вівторок, 04 березня 2014 17:06