English Russian Ukrainian
Банер
Випуск 5 PDF Друк E-mail
Автор: Administrator   
Субота, 28 січня 2012 11:02

tityl_5

Зміст

CONTENTS

І. ІСТОРІЯ КРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

І. HISTORY OF STUDIES IN REGIONAL GEOGRAPHY

3
9
13
16
19
31
35

ІІ. КРАЇНОЗНАВЧІ МІЖНАРОДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ІІ. INTERNATIONAL STUDIES

43
48
52
55
58
65
69
71
75
79
84

ІІІ. СИСТЕМНІ КРАЇНОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ІІІ. SYSTEMIC REGIONAL GEOGRAPHY STUDIES

88
92
97
103
108
111
115
120
148
152
159
165

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

INFORMATION ABOUT AUTHORS


1.Балабанов Г.В. – завідувач кафедри країнознавства і туризму Інсти-туту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, доктор географічних наук, професор.
2.Барановський М.О. – докторант Київського національного універ-ситету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
3.Безуглий В.В. – заступник декана геолого-географічного факультету Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат педагогічних наук, доцент.
4.Брайчевський Ю.С. – асистент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, асистент.
5.Винниченко І.І. – доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук, доцент.
6.Гладкий О.В. – докторант Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат географічних наук.
7.Гуцол А.А. – студентка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8.Дорошко М.С. – професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор.
9.Зінько Ю.В. – асистент кафедри геоморфології і палеогеографії Львівського національного університету імені Івана Франка, асис-тент.
10.Іщук С.І. – професор кафедри економічної та соціальної географії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, док-тор географічних наук, професор.
11.Кіптенко В.К. – доцент кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кан-дидат географічних наук, доцент.
12.Кириленко С.С. – студентка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13.Книш М.М. - доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат географічних наук, доцент.
14.Корома Н.С. – аспірантка ІІ курсу кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
15.Крижанівський В.П. – завідувач кафедри країнознавства інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор історичних наук, професор.
16.Крук М.Ю. – студентка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
17.Любіцева О.О. – завідувач кафедри країнознавства та туризму Київ-ського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.
18.Масляк П.О. – професор кафедри географії України Київського на-ціонального університету імені Тараса Шевченка, доктор географіч-них наук, професор.
19.Михайленко Т.І. – аспірантка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
20.Мозговий А.А. – старший науковий співробітник Інституту географії НАН України, кандидат географічних наук.
21.Олійник Я.Б. – декан географічного факультету Київського націо-нального університету імені Тараса Шевченка, засл. діяч науки і тех-ніки, член-кор. АПН України, доктор економічних наук, професор.
22.Орещенко А.В. – аспірант кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
23.Riccio E.F. – Professor of Logistics, Chairman society of international logistics and operations,USA-Holland.
24.Римаренко М.О. – студентка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
25.Рутинський М.Й. – доцент кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат географічних наук, доцент.
26.Cасько Н.В. – студентка кафедри країнознавства та туризму Київсь-кого національного університету імені Тараса Шевченка.
27.Смаль В.В. – кандидат географічних наук, доцент, Київський націо-нальний університет імені Тараса Шевченка.
28.Смаль І.В. – доцент кафедри географії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат географічних наук, доцент.
29.Смирнов І.Г. – професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор.
30.Степаненко А.В. –  завідуючий відділом проблем економічної і техногенної безпеки Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України, доктор географічних наук, професор.
31.Федчук А.П. – кандидат географічних наук, Національний антарктичний науковий центр МОН України.
32.Шилкіна А.О. – студентка кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
33.Яценко Б.П. – професор кафедри країнознавства та туризму Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор гео-графічних наук, професор.

Останнє оновлення на Середа, 08 лютого 2012 11:01