English Russian Ukrainian
Banner
Про лабораторію
There are no translations available.

Лабораторія геоінформації та туризму (ЛГТ) з залученням наукового потенціалу Київського національного університету імені Тараса Шевченка відіграє важливу роль для ефективної роботи та сприятиме покращенню координації дій громадських організацій, налагодженню обміну інформацією та зовнішніх комунікацій, покращенню співпраці з владними структурами, громадськістю та бізнесовими колами.

Основні напрямки діяльності:

 • організація та проведення науково-практичних досліджень з туризму;
 • формування бази даних та впровадження ГІС-технологій в туризмі;
 • інвентаризація та оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів;
 • інформаційно-рекламна, видавнича та  маркетингова діяльність;
 • розробка бізнес-планів та інвестиційних проектів;
 • проведення навчальних семінарів, конференцій, тренінгів, круглих столів;
 • розробка регіональних стратегій розвитку туризму;
 • координація діяльності туристичних підприємств з урядовими, недержавними, міжнародними, туристичними організаціями.

Науково-практичні дослідження:

 • Формування рекреаційно-туристичних рекреаційних комплексів України. Обґрунтування теоретико-методологічних засад формування туристсько-рекреаційних комплексів (ТРК), алгоритм методики організації ТРК.
 • Розробка напрямків актуалізації потенційних туристсько-рекреаційних регіонів з метою формування конкурентноздатного на внутрішньому та міжнародному ринках туристичного продукту.
 • Розробка стратегії посилення конкурентних позицій регіонів на туристському ринку. Проведення інвентаризації туристсько-рекреаційних ресурсів; оцінка стану природно-рекреаційних та історико-культурних об’єктів.
 • Участь в розробці «Стратегії сталого розвитку туризму в Україні» відповідно до Указу Президента України № 136/2007 «Про заходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні». Тема завершена розробкою Стратегії розвитку національного туризму затвердженою  розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. №1088-р.
 • Розробка механізму використання особистого селянського  господарства для надання послуг у сфері сільського туризму
 • Підготовка науково-методичних основ розробки типового паспорту туристичних територій.
 • Обґрунтування потреб та заходів щодо удосконалення і подальшого розвитку системи освіти з підготовки фахівців для туристичної сфери.
 • Розробка науково-методичних положень про організацію екологічного туризму.
 • Розробка механізму регулювання міжрегіональної туристичної взаємодії.
 • Розробка маркетингової програми просування туристичного іміджу країни та регіону на цільових сегментах.
 • Розробка методології створення та ведення державного реєстру туристичних ресурсів.
 • Комплексна система управління туристичними ресурсами країни. Формування реєстру туристичних ресурсів та цілісної системи їх раціонального використання , забезпечення доступності, визначення їх освоєння та розвитку.
 • Методичні рекомендації щодо туристичного районування, формування зон сталого розвитку туризму та опорного туристично-рекреаційного каркасу України, національної мережі туристичних маршрутів.
 • Розробка пропозицій щодо галузевих стандартів освіти з підготовки та перепідготовки кадрів сфери туризму.
 • Розробка методики інвентаризації туристично-екскурсійних об’єктів/маршрутів.
 • Розробка пропозицій щодо Єдиного державного реєстру  туристичних ресурсів.

Переваги для партнерів

 • підтримка в рекламно-інформаційних заходах та проектах ЛГТ;
 • пільги при проведенні заходів за участю ЛГТ;
 • розміщують інформацію про діяльність;
 • користуються базою даних;
 • подають свої рекламні матеріали та інформацію про свої послуги.