English Russian Ukrainian
Банер
Ш PDF Друк E-mail

А Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Шалеявляє собою сільський дім у гірській місцевості. Цей тип закладів розміщення особливо поширений у Швейцарії та інших гірських країнах і місцевостях.

Шопінг-туризм - вид туризму, що здійснюється громадянами до зарубіжних країн, у т. ч. країн СНД, з метою одержання прибутку; набув великого поширення останніми роками, коли було значно спрощено проце¬дуру виїзду за межі України. При цьому одержуваний прибуток може бути в натуральній (у вигляді придбаних товарів народного споживання) або гро¬шовій (у вигляді придбаної валюти) формах.

Штрафні санкції - штраф, який сплачується договірною стороною у випадку порушення нею вимог,  обумовлених договором  або  чинним законодавством.