English Russian Ukrainian
Банер
П PDF Друк E-mail

А Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Пам'ятки історії - складова частина соціально-історичних рекреаційних ресурсів (пам'ятні місця, будинки, споруди та предмети, пов'язані а найважливішими історичними подіями в житті народу, розвитком суспільства і держави).

Пам'ятки мистецтва - складова частина соціально-історичних рекреаційних ресурсів (витвори монументального, образотворчого, декоративно-ужиткового та інших видів мистецтва, які використовуються в сфері пізнавального туризму).

Пам'ятка містобудування - унікальний містобудівний комплекс, у межах якого сконцентровано визначні пам'ятки історії та культури світового (за списками ЮНЕСКО), загальнодержавного та місцевого значення. До них належать всі історико-архітектурні та історико-культурні заповідники України.

Парадори - готелі, що належать державі та побудовані в національному стилі на околицях міст або в сільській місцевості (Іспанія).

Параотелерія - місця прийому туристів, що виникли після Другої світової війни внаслідок економічних (фінансування будівництва нових готелів, реконструкція старих та ін.), психологічних (свобода в проведенні дозвілля, виборі одягу, харчування тощо) та інших чинників.

Парарекреаційні ресурси - об'єкти, явища природного, природно-антропогенного, суспільно-історичного, біосоціального, подійного походження, які ні юридично, ні фактично не залучені до туристської індустрії, але характеризуються певним пізнавально-туристським потенціалом (зруйновані або перепрофільовані сакральні споруди, історичні кладовища або окремі поховання, цікаві об'єкти природи, історичні комунікації, окремі інженерні споруди або їх елементи, суспільні події тощо).

Пекідж-тур - будь-який тур (індивідуальний або груповий), що складається з деякого набору послуг (перевезення, розміщення, харчування, екскурсії тощо), загальна продажна вартість якого дорівнює сумі вартості його елементів

Підтвердження заброньованих  послугзгода   готелю   щодо виконання  замовленого обумовленого переліку основних і додаткових послуг згідно з заявкою.

Підприємства готельного господарства – суб’єктів підприємни­цької діяльності – відносяться такі типи підприємств: готелі, готельно-офісні центри, мотелі, кемпінги, молодіжні турбази та гірські притулки, приміщення, пристосовані під готелі, гуртожитки та інші об’єкти для тимчасового проживання.

Підрайонискладові мезорайонів, в основному – окремі держави (наприклад, Чехія, Словаччина, Угорщина – підрайони Центрального мезорайону).

Пізній виїзд -  виїзд споживача з готелю після розрахункової години в день виїзду.

Пляж - елементарний природно-територіальний комплекс (фація); пологий намитий берег, що утворився в результаті дії прибою і складений наносами (найчастіше піском, гравієм чи галькою). Захищає берег від розмиву, нерідко виконує рекреаційні функції.

Подієві рекреаційно-туристські ресурсинайсуттєвіші прояви соціального та природного руху, знакові події в історії певної території.

Природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурсигеосистеми, до складу яких входять як природні, так і антропогенні об’єкти, що використовуються в туристсько-рекреаційному господарстві. До складу їх входять національні природні парки, біосферні та природні заповідники, заказники, пам’ятки природи, регіональні ландшафтні парки, заповідні урочища, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, ботанічні сади, лісо-, гідро-, зоологічні, дендро-, лукопарки, печерні міста.

Просування туристичного   продукту -   комплекс    заходів, спрямованих  на створення та підготовку до реалізації туристичного продукту      чи       туристичних       послуг       (організація рекламно-ознайомлювальних   подорожей,  участь  у  спеціалізованих виставках, ярмарках, видання каталогів, буклетів тощо).

Просторово-часова локалізація рекреаційного процесу - сукупність функціонально-однорідних подій, пов'язаних із задоволенням рекреаційних потреб населення, близьких в просторово-часовому відношенні.