English Russian Ukrainian
Banner
М PDF Print E-mail
There are no translations available.

А Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Макрорайонинайбільші ієрархічні одиниці рекреаційно-туристського районування світу. Їх вісім: Європа, Азія, Африка, Північна Америка, Центральна Америка та країни Карибського моря, Південна Америка, Австралія та Океанія, Антарктида.

Маркетинг - система організаційних, технічних і фінансових заходів з інтенсифікації збуту продукту, яка спрямована на підвищення конкурентоспроможності фірми, отримання максимального прибутку на основі виявлення попиту та задоволення індивідуальних потреб кожного споживача.

Маркетинг у туризмі - діяльність, спрямована на задоволення потреб різних категорій населення в тому чи іншому виді рекреаційно-туристських послуг, вивчення ринку останніх; фізичне переміщення товару та послуг від виробника (туроператор, турфірма тощо) до споживача (рекреант), аналіз рекреаційних потреб і відповідних їм мотивів та бажань; система управління виробничою та збутовою діяльністю, яка ґрунтується на комплексному аналізі ринку.

Маркетинговий аналізце постійний процес, який включає послідовні та об'єктивні заходи, які допомагають прийняти кращі маркетингові рішення у сфері визначення нових клієнтів і шляхів задоволення їхніх потреб.

Маркетинг-мікс - головні компоненти, із яких складається маркетинг (маркетингова суміш). Англійською мовою назва всіх чотирьох складових починається з літери "p = пі", отже, – чотири "пі": product – продукт; place – місце (розподіл і збут); price – ціна; promotion – просування.

Маркетингове середовищесукупність активних суб'єктів і сил, які діють за межами підприємства і впливають на можливості менеджерів ефективно організувати функціонування підприємства на ринку.

Маркирування - найпростіший та необхідний вид благоустрою туристських маршрутів, зон відпочинку, природних об'єктів, що перебувають під охороною. Полягає в нанесенні (з метою забезпечення безпеки, виділення екологічних стежок) на природні об'єкти певних знаків, що допомагають орієнтуватися на місцевості, координують проходження груп за маршрутом.

Маршрутизація розробка та впровадження нового туристичного маршруту, що є складовою туристичного продукту, туру та однією з важливих функціональних складових туроперейтингової діяльності.

Маршрут похідний тур з обов'язковою участю в багатодобових туристичних походах з різними активними способами пересування, тривалість яких становить не менше 25 % від тривалості туру.

Маршрут кільцевий – шлях подорожі, який починається і закінчується в тому самому географічному пункті перебування.

Маршрут лінійний – шлях прямування, початок і закінчення якого припадають на різні географічні пункти перебування.

Маршрут радіальнийшлях прямування, під час якого турист перебуває на туристичній базі (готелі), реалізуючи програму походів та екскурсій з одного туристичного центру (бази). Радіальний маршрут звичайно визначається туристичною путівкою і передбачає комплексне обслуговування туристів. Також – шлях прямування, початок і кінець якого припадають на той самий географічний пункт перебування, розташовуючись у якому турист здійснює подорожі в інші пункти перебування, відвідування, повертаючись у пункт початку подорожі.

Маршрут замкненийшлях прямування із транспортуванням туристів до місця призначення і назад тим самим видом транспорту.

Маршрут туристичний самодіяльнийшлях прямування групи туристів, мандрівників, який розробляється і організовується туристами самостійно. Туристи самі забезпечують його матеріальну базу, добровільно й самостійно здійснюють господарсько-побутове й туристичне обслуговування. Методичну допомогу при цьому надають туристичні клуби та секції при колективах фізкультури. Туристичні самодіяльні маршрути узгоджуються з клубом туристів, туристичною секцією або маршрутно-кваліфікаційною комісією.

Межа стійкості лісу до рекреаційних навантажень - ступінь порушення лісових біогеоценозів, до якого вони можуть зберігати здатність до самовідновлення; визначається гранично-припустимим рекреаційним навантаженням.

Мезорайоничастини макрорайонів, що складаються як з окремих країн (наприклад, Греція), так і з їх груп (наприклад, Альпійський мезорайон Європи – Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн).

Мікрорайонискладові підрайонів, що являють собою адміністративно-територіальні, етно-історичні та інші одиниці (або їх частини) держав (наприклад, Крим в Україні, Каталонія в Іспанії, Каліфорнія в США).

Місце продажу (реалізації) туристичних  послуг -  країна,  в якій зареєстровано відповідний суб'єкт господарювання, що реалізує туристичний продукт.

Місце надання туристичних послуг - країна,  на території якої безпосередньо надаються туристичні послуги.

Мотельце тип дорожнього готелю. Мотелі розташовуються уздовж автомобільних трас або на під'їздах до міст, агломерацій та конурбацій. Умови розміщення в мотелях досить комфортні, біля них завжди є паркінг для автотранспорту.