English Russian Ukrainian
Banner
І PDF Print E-mail
There are no translations available.

Терміни з туризму та рекреації

А Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Ієрархічність ТРС - властивість, що відображає існуючу супідрядність ТРС, нові якості в рекреаційних системах різних рангів.

Інду­стрія туризму - 1.це комплекс, сполучення галузей та видів діяльності, функціонування яких спрямоване на задоволення потреб подорожуючої людини в послугах і товарах специфічного призначення, спрямованих на здійснення мети подорожування. 2) сукупність ви­робничих і невиробничих видів ді­яльності, спрямованих на створення і реалізацію товарів та послуг для туристів; 3) сукупність виробництв різних галузей господарства, закла­дів культури, освіти, науки, що за­безпечують створення матеріально-технічної бази для туризму, підготовку кадрів та процес ви­робництва, реалізації і споживання туристичного продукту на основі використання природних багатств, матеріальних і духовних цінностей суспільства; 4) сукупність суб'єктів туристичної діяльності (готелі, ту­ристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорту, заклади культури, спорту тощо), які забез­печують прийом, обслуговування та перевезення туристів. Готель, кемпінг, мотель, пансіонат.

Інклюзив-тур - найбільш поширений вид індивідуальної чи групової подорожі в організованому туризмі. І.-т. - чітко спланована за маршрутом, часом початку та закінчення поїздка, що включає обов'язковий набір послуг із зазначенням їх вартості та якості. Вартість І.-т. менша суми цін за елементами обслуговування в разі їх окремого придбання туристом.

Історія туризмуце галузь історичної науки, яка вивчає розвиток туризму, зміни його сутності та форм у часі.