English Russian Ukrainian
Banner
А PDF Print E-mail
There are no translations available.

Терміни з туризму та рекреації

А Б В Г Д Е Є Ж З И І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я

Агломерація рекреаційна - взаємообумовлене поєднання населених пунктів, що розвиваються на певній території на основі спільності використання рекреаційних ресурсів та інфраструктури, об'єднаних між собою багатосторонніми зв'язками в територіально-господарську систему, що забезпечує рекреаційні потреби населення. Набули поширення в Україні (Автономна Республіка Крим), на Чорноморському узбережжі Кавказу (Росія, Грузія), Середземноморському узбережжі Франції, Іспанії, Італії та ін. Господарською основою А. р. є територіально-рекреаційний комплекс.

Агломерація туристична - елемент територіальної структури рекреа¬ційної системи з високим ступенем комплексності; просторове утворен¬ня, що виникає на основі кількох компактно розташованих поселень або туристичних господарських комплексів, відрізняється високим ступенем територіальної концен¬трації туристичної індустрії, має вирішальний вплив на оточуючу територію, видозмінюючи її еконо¬мічну структуру і соціальні аспек¬ти життя населення. Прикладами туристичних агломерацій є Коста Брава (Іспанія), Велика Ніцца (Франція), Велика Ялта (Україна).

Аналогічні засоби   розміщення -   підприємства   будь-якої організаційно-правової форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги, включно з щоденним заправлянням ліжок,  прибиранням кімнат та санвузлів.

Анулюваннявідмова  замовника  від  заброньованих  послуг. Поділяється на три види:  своєчасне  анулювання,  пізнє анулювання,  неприбуття. В разі пізнього анулювання або неприбуття готель стягує штраф з замовника згідно з  умовами,  викладеними  в договорі; своєчасне анулювання -  відмова  замовника  від  використання заброньованих   послуг   не  пізніше  ніж  за  три  доби  до  дати запланованого заїзду або в обумовлені договором терміни; пізнє анулювання -  анулювання  у термін не пізніше,  ніж за одну добу до дати запланованого заїзду або в обумовлені  договором терміни; неприбуття - фактичне неприбуття споживача,  групи споживачів до  готелю  у  день заїзду або ануляція заброньованих послуг менше ніж за 24 години до вказаної дати поселення.

Анімаціякомплекс туроперейтинга з розробки й надання спеціальних програм проведення вільного часу – досить часто проявляється в організації розваг і спортивного проведення дозвілля (додаткових анімаційно-сервісних програм) готелями, ресторанами, компаніями з надання транспортних послуг: спортивні ігри, змагання, танцювальні вечірки, карнавали, хобі, заняття, які входять у сферу духовних інтересів.

Атрактивністьступінь привабливості, екзотичності й унікальності екскурсійно-туристичних об’єктів і рекреаційно-туристичних ресурсів, залучених до використання в туристичній індустрії.

Атрактивне забезпечення рекреаційної системи - сукупність властивостей природних і культурних комплексів, технічних систем і обслуговуючого персоналу, що визначають вибір суб'єктом даної рекреаційної системи.

Атрактивні ресурсице певні туристсько-рекреаційні ресурси, які входять до складу туристичного продукту і підлягають реалізації з туристичною метою. В складі туристичного продукту вони можуть бути використані як: 1) об¢єкти мотиваційної спрямованості; 2) об¢єкти екскурсійного показу; 3) елементи екскурсійної програми.

Атракціяпроцес залучення туристсько-рекреаційних ресурсів до використання в туристсько-рекреаційній діяльності. Атрактивні властивості туристсько-рекреаційних ресурсів полягають в їх здатності за своїми естетичними, змістовними характеристиками та параметрами, відповідати вимогам використання в туризмі за умов його сталого розвитку.