English Russian Ukrainian
Banner
Міжнародна логістика PDF Print E-mail
Monday, 16 January 2012 11:10
There are no translations available.

Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. Міжнародна логістика

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

mizlog

З М І С Т

Вступне словоpage_white_acrobat 9
Частина І. Концептуально-поняттєві основи та аспекти міжнародної логістики
Розділ 1. Теоретичні основи логістикиpage_white_acrobat 11
1.1. Предмет вивчення логістики та походження її назви 11
1.2. Суспільно-господарська ефективність логістики 13
1.3. Основний метод логістики 14
1.4. Логістика як науковий та бізнесовий напрямок, як функція господарського управління, як чинник сталого розвитку та як освітній напрямок 15
1.5. Основні наукові категорії логістики 15
Запитання та завдання для самоконтролю 16
Розділ 2. Науково-практичні концепції логістикиpage_white_acrobat
2.1.    Розвиток логістики як науково-практичного напрямку 18
2.2.    Концепція „Планування потреб та ресурсів” та засновані на ній логістичні системи MRP, DRP 20
2.3. Концепція «Точно в строк» (англ. Just in Time - JIT) та система Канбан 20
2.4. Концепції „Худого виробництва” та „Швидкого реагування” 21
2.5. Концепції „Зеленої логістики” та „Геологістики” 22
Запитання та завдання для самоконтролю 22
Розділ 3. Характеристика логістичних потоківpage_white_acrobat
3.1. Сутність і характеристика потоків 24
3.2. Характеристика матеріальних потоків 24
3.3. Характеристика потоків послуг 25
3.4. Характеристика інформаційних потоків 27
3.5. Характеристика фінансових потоків 27
Запитання та завдання для самоконтролю 28
Література до розділів 1-3 28
Розділ 4. Концептуальні основи міжнародної логістикиpage_white_acrobat
4.1. Концепції та відмінності міжнародної логістики 29
4.2. Міжнародні перевезення 30
4.3. Міжнародні запаси 34
4.4. Міжнародне пакування 35
4.5. Міжнародне зберігання 35
Запитання та завдання для самоконтролю 37
Література до розділу 4 37
Розділ 5. Міжнародна логістика в ретроспективі: українсько-давньоримський контекстpage_white_acrobat
5.1. Розвиток та дислокація дорожньої мережі Давнього Риму 39
5.2. Проектування та будівництво доріг 44
5.3. Інфраструктура та управління дорогами 51
Запитання та завдання для самоконтролю 55
Література до розділу 5 55
Розділ 6. Історичний аспект міжнародної логістикиpage_white_acrobat
6.1. «Логістичний» чинник у піднесенні та занепаді держави Петра 56
6.2. «Логістичний» чинник у діяльності Запорізької Січі 59
6.3. Логістичний чинник у Другій світовій війні: операція «Overlord» 62
Запитання та завдання для самоконтролю 74
Література до розділу 6 75
Розділ 7. Геопросторовий аспект міжнародної логістикиpage_white_acrobat
7.1. Наукові категорії геопросторової (територіальної) організації логістичних систем 76
7.2. Територіальна організація логістичної системи макрорівня 78
7.3. Територіальна організація логістичних систем мезо- та макрорівнів 80
7.4. Територіальна організація логістичних систем мегарівня 81
7.5. Територіальна організація логістичної системи мета рівня 82
Запитання та завдання для самоконтролю 83
Література до розділу 7 84
Розділ 8. Екологічний аспект міжнародної логістикиpage_white_acrobat
8.1. Екологізація логістики 85
8.2. Екологістична політика в діяльності міжнародних компаній 87
8.3. Проблеми еколог істики на макрорівні 94
8.4. Проблеми еколог істики на мета рівні 97
Запитання та завдання для самоконтролю 99
Література до розділу 8 99
Розділ 9. Геоінформаційний аспект міжнародної логістикиpage_white_acrobat
9.1. Геоінформаційні системи в міжнародній логістиці та їх класифікація 101
9.2. Системи супутникового зв’язку 101
9.3. Системи супутникової навігації (позиціонування) 104
9.4. Системи автоматизованого визначення місцеположення транспортних
засобів
106
Запитання та завдання для самоконтролю 109
Література до розділу 9 110
Розділ 10. Фінансовий аспект міжнародної логістикиpage_white_acrobat
10.1. Класифікація фінансових потоків 111
10.2. Фінансова логістика у складі міжнародної логістики 117
10.3. Причини, етапи та методи вирішення фінансових проблем у міжнародних ланцюгах поставок 119
Запитання та завдання для самоконтролю 126
Література до розділу 10 127
Розділ 11. Митний аспект міжнародної логістикиpage_white_acrobat
11.1. Об’єктно-предметне поле та комплексна структура митної логістики 128
11.2. Компонентна структура митної логістики 130
11.3. Регіональна структура митної логістики 133
11.4. Функціональна структура митної логістики 143
Запитання та завдання для самоконтролю 146
Література до розділу 11 147
Розділ 12. Гуманітарно-миротворчий аспект міжнародної логістикиpage_white_acrobat
12.1. Міжнародна гуманітарна та продовольча допомога 148
12.2. Функції логістики в міжнародних операціях з гуманітарної допомоги 151
12.3. Транспортно-логістичне забезпечення міжнародних
миротворчих операцій
158
Запитання та завдання для самоконтролю 163
Література до розділу 12 164
Розділ 13. Правовий аспект міжнародної логістикиpage_white_acrobat
13.1. Види договорів та форми розрахунків у міжнародній логістиці 165
13.2. Правові колізії в міжнародній логістиці 170
13.3. Договори постачання та купівлі-продажу: спільне та відмінне 175
Запитання та завдання для самоконтролю 181
Література до розділу 13 182
Розділ 14. Логістичний аспект міжнародного туризму: стратегічний логістичний менеджмент у туризмі в контексті його сталого розвиткуpage_white_acrobat
14.1. Логістична модель «сталого туризму» та її актуальність у сучасних умовах 183
14.2. Визначення туристично-логістичного потенціалу в умовах рекреаційно-відпочинкового та культурно-пізнавального туризму 186
14.3. Застосування логістичних стратегій розвитку дестинацій в міжнародному туризмі 192
Запитання та завдання для самоконтролю 197
Література до розділу 14 198
Розділ 15. Логістика митного контролю туристопотоків у міжнародному туризміpage_white_acrobat
15.1. Митні вимоги України до іноземних та українських туристів 200
15.2. Митні вимоги до перевезення туристами валюти 202
15.3. Міжнародна подорож з тваринами 204
15.4. Логістичні особливості митного контролю громадян, пасажирів,
туристів
206
Запитання та завдання для самоконтролю 215
Література до розділу 15 215
Частина ІІ. Світовий ринок логістичних послуг: регіональні та корпоративні особливості
Розділ 16. Світовий ринок логістичних послугpage_white_acrobat
16.1. Виникнення та розвиток логістики як результат поглиблення міжгалузевого поділу праці в світовому господарстві 216
16.2. Логістика як джерело міжнародної конкурентної переваги 219
16.3. Регіональна структура світового ринку логістичних послуг 220
Запитання та завдання для самоконтролю 222
Література до розділу 16 222
Розділ 17. Єврологістика: концептуальний базис та регіональні складникиpage_white_acrobat
17.1. Транспортно-логістична стратегія Європейського союзу 223
17.2. Регіональна структура Єврологістики 227
17.3. Інтеграція України в світову та Європейську транспортно-логістичні системи 232
Запитання та завдання для самоконтролю 235
Література до розділу 17 235
Розділ 18.  Єврологістика: напрямки розвитку в ХХІ століттіpage_white_acrobat
18.1. Концептуально-організаційні підстави 237
18.2. Транснаціональні осі єврологістики 237
18.3. Пан’європейські транспортні зони 243
Запитання та завдання для самоконтролю 245
Література до розділу 18 245
Розділ 19. Україна в системі Балто-Чорноморської транспортно-логістичної інтеграціїpage_white_acrobat
19.1. Історико-географічне підгрунття Балто-Чорноморського транспортно-логістичного співробітництва 248
19.2. Формування та географія транспортно-логістичної системи Балтики 249
19.3. Формування та географія транспортно-логістичної системи
Чорного моря
261
19.4. Напрямки участі України в Балто-Чорноморській транспортно-логістичній інтеграції 265
Запитання та завдання для самоконтролю 270
Література до розділу 19 270
Розділ 20. Досвід розвитку логістики в країнах – «старих» членах ЄС (на прикладі італійської компанії «Barilla»)page_white_acrobat
20.1. Ефект «бичачого батога» (ЕББ) в ланцюгах поставок 271
20.2. Заходи зі зменшення та усунення ЕББ 280
20.3. Компанія "BARILLA" та її логістика 286
20.4. Проект «Дистрибуція Точно Вчасно» компанії "BARILLA" як важель подолання ЕББ 295
Запитання та завдання для самоконтролю 301
Література до розділу 20 302
Розділ 21. Розвиток логістики в Німеччині, Франції, Голландії та Фінляндії (на прикладах найбільших ТНК цих країн)page_white_acrobat
21.1. Логістика на міжнародних ринках металургійної, хімічної продукції та будматеріалів: досвід компанії «Stinnes Logistics AG» (Німеччина) 303
21.2. Розвиток логістичного бізнесу у Франції
(на прикладі компанії Geodis Group)
309
21.3. Європейський досвід агропромислової логістики: приклад Голландії 319
21.4. Логістичні стратегії на світовому ринку стільникового зв’язку: досвід компанії Nokia (Фінляндія) 327
Запитання та завдання для самоконтролю 340
Література до розділу 21 341
Розділ 22. Особливості розвитку логістики в країнах – «нових» членах ЄС (на прикладі Польщі)page_white_acrobat
22.1. Розвиток польської логістики в 1990-х та на початку 2000-х рр 342
22.2. Аналіз сучасного стану логістики на польських підприємствах 345
22.3. Українсько-польська співпраця з розвитку міжнародних транспортних коридорів та в проектах євро логістики 358
Запитання та завдання для самоконтролю 360
Література до розділу 22 361
Розділ 23. Застосування логістики в країнах – «нових» членах ЄСpage_white_acrobat
23.1. Екологія та логістика: проблема утилізації відходів (досвід Польщі) 363
23.2. Агрологістика: досвід Чехії 372
23.3. Розвиток логістичних центрів у Литовській республіці 381
Запитання та завдання для самоконтролю 384
Література до розділу 23 385
Розділ 24. Ринок логістичних послуг країн НАФТАpage_white_acrobat
24.1. Транспортно-логістична складова процесу економічної інтеграції країн НАФТА 386
24.2. Компонентна структура ринку логістичних послуг країн НАФТА 390
24.3. Логістичний бізнес у країнах НАФТА та його регіональна структура (ринки логістичних послуг США, Канади, Мексики 400
Запитання та завдання для самоконтролю 415
Література до розділу 24 415
Розділ 25. Турбологістика: досвід СШАpage_white_acrobat
25.1. Логістика як чинник ефективного управління продажами в умовах турбулентного ринку 417
25.2. Логістика «швидкого реагування»: досвід США 422
25.3. Бенчмаркінг у логістиці: досвід США та Великої Британії 432
Запитання та завдання для самоконтролю 434
Література до розділу 25 435
Розділ 26. Логістика як філософія бізнесу: досвід компанії «Procter&Gamble» з впровадження концепції ECRpage_white_acrobat
26.1. Система логістики компанії «P&G» як ключова сфера її бізнес – компетенції 436
26.2. Мета, етапи та схема впровадження ECR у компанії "P&G" 438
26.3. Логістичні проекти компанії "P&G" в Україні 443
Запитання та завдання для самоконтролю 446
Література до розділу 26 447
Розділ 27. Клієнт – орієнтована логістика: модель «прямого бізнесу» компанії «Dell»page_white_acrobat
27.1. Модель «прямого бізнесу» компанії «Dell» 448
27.2. Логістика, орієнтована на споживача 450
27.3. Чинники споживчих переваг та їх урахування в міжнародних ланцюгах поставок 452
27.4. Інформаційні технології та споживчі уподобання 462
Запитання та завдання для самоконтролю 464
Література до розділу 27 464
Розділ 28. Ресторанна логістика: досвід компанії «MacDonald’s Ukraine»page_white_acrobat
28.1. Логістика в ресторанному бізнесі: інтегроване розуміння 466
28.2. Виробничо-логістична структура підприємств харчування 471
28.3. Логістичні особливості кейтерингу 477
8.4. Логістика компанії «MacDonald’s Ukraine» 479
Запитання та завдання для самоконтролю 485
Література до розділу 28 486
Розділ 29. Розвиток логістики в країнах Азіїpage_white_acrobat
29.1. Динамічний розвиток Азійського ринку логістики 487
29.2. Особливості розвитку логістики в Китаї 489
29.3. Особливості розвитку індійської логістики 490
29.4. Логістика як міжнародна спеціалізація Гонконгу (Сянгану) 491
29.5. Логістичне містечко в Дубаї (ОАЕ) – новий крок у
міжнародній логістиці
497
Запитання та завдання для самоконтролю 508
Література до розділу 29 508
Розділ 30. Японський досвід виробничої логістики та його міжнародне значенняpage_white_acrobat
30.1. Японія – батьківщина логістичної концепції «Точно в строк» та системи виробничої логістики «Канбан» 509
30.2. Японські системи «економного управління» 511
30.3. Логістичні підстави системи «Кайдзен» 513
Запитання та завдання для самоконтролю 517
Література до розділу 30 517
Список основних літературних джерелpage_white_acrobat 518
Додаток. Навчальна робоча програма з курсу «Міжнародна логістикаpage_white_acrobat 521
Last Updated on Tuesday, 05 March 2013 08:21